Title: Termomechanická měření v technologii laserového vrtání otvorů
Other Titles: Thermo-mechanical measurement in laser hole-drilling technology
Authors: Navrátil, Jiří
Advisor: Steiner, František
Honner, Milan
Referee: Švantner, Michal
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12398
Keywords: laser;vrtání;termomechanika;měření;3D mikroskop;tenzometr;zbytkové napětí;HDRSM;IR;optimalizace;ocel;křemík;mosaz
Keywords in different language: laser;drilling;thermomechanics;measurement;3D microscopy;strain gauge;residual stress;HDRSM;IR;optimization;steel;silicon;brass
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na termomechanická měření v technologii laserového vrtání otvorů. Teoreticky jsou popsány možnosti odvrtávání materiálu klasickými metodami a laserem a parametry důležité pro laserové odvrtávání. a dále jsou obsaženy kapitoly, které se týkají zbytkových napětí, jejich zjišťování a termovizního měření. V práci jsou optimalizovány parametry nastavení laseru pro odvrtávání oceli, křemíku a mosazi. Pro ocel je porovnáno odvrtávání laserem a vysokorychlostní odvrtávání frézou a zjišťována možnost použití laserové odvrtávací metody pro měření zbytkových napětí odvrtávací metodou. Je vyhodnocováno ovlivnění materiálu z hlediska deformací, tepelného ovlivnění a je provedeno vyhodnocení tvaru otvorů.
Abstract in different language: The master thesis presents the thermo-mechanical measurement in laser hole-drilling technology. The classic and laser hole-drilling technologies and the laser drilling parameters are described. The chapters which discuss the residual stresses and their discovering and thermo vision technology are also included. The optimization of the laser drilling parameters is made for three materials silicon, brass and steel. For the steel material there is a comparison between laser drilling and high speed drilling by a cutter. The hole drilling residual stress measurement method application is discussed for using the laser beam. The mechanical stress and thermal influence of the two drilling technologies on the steel material is evaluated. The quality of the shape of the holes is also evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Navratil_elektronicka.pdfPlný text práce6,98 MBAdobe PDFView/Open
058640_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce356,14 kBAdobe PDFView/Open
058640_oponent.pdfPosudek oponenta práce655,58 kBAdobe PDFView/Open
058640_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce180,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12398

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.