Title: Raně středověká kostěná industrie na příkladu nálezů ze Staré Plzně
Other Titles: Early medieval bone industry - the case study of Old Pilsen
Authors: Přemyslovská, Petra
Advisor: Nováček, Karel
Referee: Bartošková, Andrea
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14410
Keywords: kost;paroh;kostěná a parohová industrie;hřeben;brusle;Starý Plzenec;raný středověk;traseologie
Keywords in different language: bone;antler;bone and antler industry;comb;skate;Old Pilsen;early middle ages;traseology
Abstract: Dokumentace a podrobné Vyhodnocení nálezového souboru kostěné a parohové industrie ze Starého Plzence v kontextu raně středověké kostěné a parohové industrie Čech.
Abstract in different language: Documentation and detailed assessment of bone and antler artifacts from Old Pilsen compared with Czech early medieval bone and antler industry.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Premyslovska 2014.pdfPlný text práce20,3 MBAdobe PDFView/Open
Premyslovska_Novacek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce70,2 kBAdobe PDFView/Open
Premyslovska-Bartoskova.pdfPosudek oponenta práce908,94 kBAdobe PDFView/Open
Premyslovska.pdfPrůběh obhajoby práce167,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14410

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.