Title: Překlad z oblasti ekologie s komentářem a glosářem
Other Titles: Translation from the field of ecology with a commentary and glossary
Authors: Humpálová, Denisa
Advisor: Raisová, Eva
Referee: Kumar, Alok
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15136
Keywords: překlad;překladatel;proces překladu;překladatelské metody;výchozí text;výchozí jazyk;cílový text;cílový jazyk;analýza
Keywords in different language: translation;translator;translation process;translation procedures;source text;source language;target language;analysis
Abstract: Práce se dělí na dvě základní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá překladatelskými postupy a metodami, které překladatel využívá při překladu. V teoretické části je překlad vybraného textu společně s analýzou a glosářem. V analýze textu se na příkladech uvádí, jak se překládají určité slovesné a lexikální struktury.
Abstract in different language: The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. A theoretical part introduces translation process and translation procedures used by the translator. A practical part consists of a corresponding translation of a chosen text, its analysis and glossary. The analysis is completed by given examples from the text that shows the translation of used verbal and lexical structures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Denisa Humpalova 2014.pdfPlný text práce17,91 MBAdobe PDFView/Open
Humpalova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce605,99 kBAdobe PDFView/Open
Humpalova - oponent.pdfPosudek oponenta práce451,04 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Humpalova.pdfPrůběh obhajoby práce260,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15136

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.