2013

Kolekce


Recent Submissions

Východská, Helena
Zpráva o výzkumném záměru Střediska orální historie SOHI při KHI FPE ZČU v Plzni na období 2013/2014

Morávková, Naděžda
SCHWARZ, Karel. Plzeňské pomněnky. Plzeň : Knihovna města Plzně, 2011. 97 s. ISBN 978-80-86446-51-6.

Kutná, Eliška , Toman, Jakub
Vzpomínky na přehradu Nýrsko

This paper is concerned with Nýrsko dam, especially with various aspects that the eyewitnesses who have direct experience with the construction recall. It is, for example, the position of techniques and technology used during the construction of the dam and its comparison&#...

Mlynář, Jakub
Totožnost a odlišnost v zrcadle autobiografického výzkumu: Skupinové identity českých a slovenských Židů a jejich reflexe v životopisném vyprávění

The article presents a research of the narratively expressed collective identities in autobiographical interviews from the USC Shoah Foundation's Visual History Archive. The first and second part the theoretical and methodological background is presented (connection between identity and&#x...

Makarov, Ruslan Volodimirovich
Britský mandát v Íráku. Z historie formování, existence a likvidace britského mandátu Společnosti národů na území Íráku (1920 – 1932)

The following text provides insight into the development of the situation in today's Iraq during the postwar British mandate. It deals with issues of political relations with imperial issues of international politics, security issues, the problem of the phenomenon of oil...