Title: PETERKOVÁ, Jana a kol. (2014): Trendy a výzvy současné diplomacie. Česká a slovenská perspektiva. Praha: Troas.
Authors: Sekerák, Marián
Citation: Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2015, č. 3, s. 209-215.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: jiný
other
URI: http://actaff.zcu.cz/export/sites/ffacta/archives/2015/ACTA_FF_2015_3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17073
ISSN: 1802-0364 (print)
2336-6346 (online)
Keywords: recenze
Keywords in different language: review
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 3 (2015)
Číslo 3 (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sekerak.pdfPlný text130,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17073

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.