Title: Teorie a metodologie orální historie: padouch nebo hrdina. Osobní archivní fondy a jejich využití v biografickém výzkumu
Other Titles: Theory and methodology of oral history: villain or hero. Personal archives and their use in biographical research
Authors: Járová, Markéta
Řeháček, Karel
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2015, roč. 5, č. 1, s. 5-15.
Issue Date: 2015
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://fpe.zcu.cz/khi/Dokumenty/Memo/MEMO_1_15.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17083
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: archiv;osobní fond;archiválie;artefakt;archivář
Keywords in different language: archives;personal archival collections;archival;artifact;archivist
Abstract: Příspěvek se věnuje problematice osobních fondů v archivech, možnostem jejich získávání a archivního zpracování, způsobům a možnostem jejich dalšího badatelského využití. Dále se pak studie věnuje konkrétnímu obsahu osobních fondů jakožto i zpřístupnění osobních fondů badatelům i dalším zájemcům o archiválie zůstavitele. Závěr studie se zabývá využitím osobních fondů ve výuce dějepisu a navrhuje rozšíření již osvědčených historiografických školních projektů o další rozměr a to shromáždit a utřídit o dané osobnosti co nejvíce informací a dále předat do teritoriálně příslušné paměťové instituce.
Abstract in different language: This article addresses the issue of personal archival collections, the possibilities of their attainment, archival processing methods and ways of their further use for research. This study is also devoted to specific contents of personal archival collections, as well as to the disclosure of personal collections to researchers and other persons. In conclusion, this article looks at the use of personal collections in history teaching in schools.
Appears in Collections:Roč. 5, č. 1 (2015)
Články / Articles (KHI)
Roč. 5, č. 1 (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jarova.pdfPlný text137,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17083

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.