Title: Zajatecké tábory v Holýšově
Other Titles: Prisoners of war camps in Holysov
Authors: Hais, Josef
Citation: Memo: časopis pro orální historii. Monotematické číslo k 70. výročí svobození západních Čech. 2015, roč. 5, č. 1, s. 91-106.
Issue Date: 2015
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://fpe.zcu.cz/khi/Dokumenty/Memo/MEMO_2_15.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17094
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: zajatecké tábory;Holýšov;2. světová válka
Keywords in different language: prisoner of war camps;Holýšov;world war II
Abstract: Zajatecké tábory zřízené v městečku Holýšov během druhé světové války úzce souvisejí s polohou Holýšova – pohraničí Říše a dále s existencí pobočky významných zbrojovek koncernu Hermanna Gőhringa zde. Historie táborů, jejich vězňů i údaje o obětech jsou předmětech tohoto textu.
Abstract in different language: Prisoner of war camps set up in the town of Holýšov during World War II are closely related to the position of Holýšov - in the border of the Empire, and the existence of branches of major concern armories Hermann Göhring here. The history of the camps, the prisoners as well as data on victims are the subjects of this text.
Appears in Collections:Roč. 5, č. 2 (2015)
Roč. 5, č. 2 (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hais.pdfPlný text3,03 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17094

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.