Title: Fall Lübke. Holýšov dvacet let poté…
Other Titles: Fall Lübke. Holýšov Twenty Years Later ...
Authors: Řeháček, Karel
Citation: Memo: časopis pro orální historii. Monotematické číslo k 70. výročí svobození západních Čech. 2015, roč. 5, č. 1, s. 128-146.
Issue Date: 2015
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://fpe.zcu.cz/khi/Dokumenty/Memo/MEMO_2_15.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17099
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: Holýšov;Heinrich Lübke;Baugruppe Schlempp
Keywords in different language: Holýšov;Heinrich Lübke;Baugruppe Schlempp
Abstract: Článek sleduje osud druhého německého spolkového prezidenta Heinricha Lübkeho. Jelikož byla jeho kauza úzce spojena i se západočeským Holýšovem, není bez zajímavosti ji 70 let po skončení války zevrubněji připomenout. Její vylíčení je výsledkem primárního archivního výzkumu málo známých či zcela neznámých pramenů nacházejících se v péči Národního archivu a Archivu bezpečnostních složek.
Abstract in different language: This article follows the fate of the second German Federal President Heinrich Lübke. Since his case was also closely associated with the West Bohemian Holysov, it is not without interest to recall it with celebration of the 70th anniversary after the war end. It is outcome of the primary archival research of little-known or completely unknown sources located in the care of the National Archives and the Archive of Security Forces.
Appears in Collections:Roč. 5, č. 2 (2015)
Články / Articles (KHI)
Roč. 5, č. 2 (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rehacek.pdfPlný text6,11 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17099

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.