Title: LÁNSKÝ, Ondřej (2015): Je třeba zavrhnout liberalismus? K jednomu problému modernity. Praha: Filosofia.
Authors: Sekerák, Marián
Citation: Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2016, č. 2, s. 110-113.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: jiný
other
URI: http://actaff.zcu.cz/export/sites/ffacta/files/archiv/2016/Acta-FF-c-2/po-kapitolach/6.-Recenze.pdf
http://hdl.handle.net/11025/22024
ISSN: 1802-0364 (print)
2336-6346 (online)
Keywords: recenze
Keywords in different language: review
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 2 (2016)
Číslo 2 (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sekerak.pdfPlný text120,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22024

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.