Title: Paní profesorka Bělohlávková vzpomíná: rozhovor s Danuší Bělohlávkovou, čestnou občankou města Plzně
Other Titles: Mrs. Professor Bělohlávková recalls: interview with Danuše Bělohlávková, honorary citizen of the city of Pilsen
Authors: Morávková, Naděžda
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2016, roč. 6, č. 1, s. 102-133.
Issue Date: 2016
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://fpe.zcu.cz/export/sites/fpe/khi/Dokumenty/Memo/MEMO_2016_1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/25390
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: rozhovor;Danuše Bělohlávková;školství;Plzeň
Keywords in different language: interview;Danuše Bělohlávková;education;Pilsen
Abstract: Rozhovor s významnou pamětnicí, středoškolskou profesorkou Danuší Bělohlávkovou je zaměřen na problematiku studentského života za protektorátu a těsně po druhé světové válce a dále na problematiku socialistického školství v Plzni v padesátých, šedesátých a sedmdesátých letech. Danuše Bělohlávková se narodila roku 1926, vystudovala Dívčí reálné gymnázium v Plzni a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v letech 1945-1950. Působila jako středoškolská profesorka na strojní průmyslovce a na gymnáziu v Plzni. Je oceňována jako didaktička aplikované jazykové výuky a budovatelka pedagogické a kulturní spolupráce s frankofonními zeměmi. Za tuto činnost obdržela několik významných vyznamenání.
Abstract in different language: Interview with the important witnesses, high school teacher Mrs. Danuše Bělohlávková is focused on student life in the Protectorate and just after World War II and on the issues of socialist education in Pilsen in the fifties, sixties and seventies. Danuše Bělohlávková was born in 1926, graduated from the Girls' Grammar School in Pilsen and the Faculty of Arts of Charles University in Prague in 1945-1950. He became a professor at the engineering school and the grammar school in Pilsen. It is also recognized as a teaching expert in applied language teaching and supporter of educational and cultural cooperation with francophone countries. For this activity has received several major awards
Appears in Collections:Roč. 6, č. 1 (2016)
Články / Articles (KHI)
Roč. 6, č. 1 (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moravkova.pdfPlný text1,66 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25390

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.