Title: Error rate of USART in NRWW section
Authors: Novák, Lukáš
Šteffan, Pavel
Citation: Electroscope. 2017, č. 2.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/26598
ISSN: 1802-4564
Keywords: universální synchronní sériová linka;universální asynchronní sériová linka;rozdělení Flash paměti;sériova komunikace;not read while write section
Keywords in different language: universal synchronous serial receiver;universal asynchronous serial receiver;divided Flash memory;serial communication;not read while write section
Abstract: Článek popisuje Universální Asynchronní a Synchronní sériovou linku a základy jejího nastavení. Dále je ve článku popsáno rozdělení Flash paměti u mikrokontrolérů ATmega a částečná implementace Bootloaderu a uložení v konkrétní sekci. Později je ve článku popsána problematika přenosu dat po sériové komunikaci, při běhu programu v sekci „Not Read While Write Section“. V poslední části článku je popsáno řešení k dané problematice přenosu dat.
Abstract in different language: This paper describes a Universal Synchronous and Asynchronous serial Receiver and Transmitter and its basic setting. Further it describes a divided Flash memory at ATmega chip. The function of the Bootloader and the storage in Flash memory is described too. Than it describes the transfer data problematic in Not Read While Write Section by the serial communication device. At the end of the paper is proposed the solution of received data problematic in the application section.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 (2017) - IMAPS flash Conference 2017
Číslo 2 (2017) - IMAPS flash Conference 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novak.pdfPlný text310,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26598

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.