Title: Screen printed electrodes for capacitive level sensors
Authors: Kulha, Pavel
Hilber, Wolfgang
Laposa, Alexandr
Jakoby, Bernhard
Citation: Electroscope. 2017, č. 2.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/26600
ISSN: 1802-4564
Keywords: nízkonákladové elektrody;kapacitní snímače;flexibilní substráty
Keywords in different language: low-cost electrodes;capacitive sensors;flexible substrates
Abstract: Článek popisuje výrobu a charakterizaci nízkonákladových elektrod pro kapacitní senzory výšky hladiny realizovaných na flexibilním substrátu. Cílem bylo připravit vodivé elektrody tiskem stříbrné nebo PEDOT:PSS pasty na ovrstvenou PET folii. Jednotlivé kapacitory ve formě interdigitálních elektrod byly navrženy s různými vzdálenostmi / tloušťkami prstů od 300/300 μm do 800/800 μm, a délkou prstů 10 mm a 15 mm a celkovou délkou 100 mm. Natisknuté struktury byly tepelně zalaminovány krycí a ochrannou PET vrstvou. Citlivost vyrobených struktur byla charakterizována v tekutinách s různou relativní permitivitou a vodivostí (voda a olej). Největší naměřená citlivost byla 0.7 pF/mm pro vodu a 0.08pF/mm pro olej.
Abstract in different language: The paper reports on the fabrication and characterization of low-cost electrodes for capacitive level sensors realized on a flexible substrate. The aim is to prepare conductive electrodes by printing of silver and PEDOT:PSS pastes on coated PET foil. Individual capacitors in the form of interdigital electrodes (IDT) were designed with different finger width/spacing dimensions from 300/300 μm to 800/800 μm, a finger length 10 mm and 15 mm and an overall length of 100 mm. The printed structures were thermally laminated with covering PET foil. The sensitivity of the fabricated devices was characterized in liquids with different relative permittivity and conductivity (water and oil). The highest measured sensitivity was 0.7 pF/mm and 0.08pF/mm for water and oil respectively.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 (2017) - IMAPS flash Conference 2017
Číslo 2 (2017) - IMAPS flash Conference 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kulha.pdfPlný text250,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26600

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.