Title: Inertial navigation microsystems for indoor person navigation
Authors: Partingl, Martin
Blecha, Tomáš
Citation: Electroscope. 2017, č. 2.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/26601
ISSN: 1802-4564
Keywords: inerciální navigace;signál GPS;rozptyl dat
Keywords in different language: inertial navigation;GPS signal;data dispersion
Abstract: Tento článek se zaměřuje na porovnání a testování dvou různých systémů pro inerciální navigaci určené zejména do míst bez signálu GPS. Tyto inerciální navigační systémy byly porovnávány s GPS systémem. Dále byl zjišťován rozptyl získaných dat od více stejných systémů inerciální navigace. Rovněž byl zjišťován vliv umístění inerciálního systému na přesnost.
Abstract in different language: This article is focused on comparison and testing of two different microsystems for an inertial navigation intended especially for places without GPS signal. These inertial navigation systems were compared with GPS system. The next research work was focused on dispersion detection from the more same systems of inertial navigation. Also it was detected influence of location of inertial system on human body for accuracy increasing.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 (2017) - IMAPS flash Conference 2017
Články / Articles (KET)
Číslo 2 (2017) - IMAPS flash Conference 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Partingl.pdfPlný text209,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26601

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.