Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorZnbill, L.
dc.contributor.authorBoušek, Jaroslav
dc.contributor.editorPihera, Josef
dc.contributor.editorSteiner, František
dc.date.accessioned2018-01-04T09:03:32Z
dc.date.available2018-01-04T09:03:32Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationElectroscope. 2017, č. 2.cs
dc.identifier.issn1802-4564
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26602
dc.description.abstractČlánek popisuje možnosti získávání energie pomocí termoelektrických generatorů. Protože termoelektrické generátory mají velmi nízké výstupní napětí potřebují integraci velkého počtu jednotlivých termočlánků. Tiskové technologie umožňují zvýšit efektivnost výroby s jednotlivými články zapojenými do série. Laterální uspořádání termočlánků umožňuje snadný způsob tisku, ale účinnost je snížena velkým odporem dlouhých přívodů. V případě vertikálního uspořádání článků je celkový odpor menší, ale účinnost je omezena tepelnou vodivostí použitých materiálů. Kombinovaná konstrukce s bočním uspořádáním krátkých vývodů termočlánku umístěných v dvojvrstvovém tepelném izolátoru a tepelným tokem kolmým na matrici termočlánků spojuje výhody obou typů.cs
dc.format4 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnickács
dc.relation.ispartofseriesElectroscopecs
dc.rightsCopyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.en
dc.subjecttermoelektrické generátorycs
dc.subjecttermočlánkycs
dc.subjectlaterální uspořádánícs
dc.subjectvertikální uspořádánícs
dc.titlePrinted thermoelectric generatorsen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe paper describes the possibilities of energy harvesting using thermoelectric generators. Because of very low output voltage thermoelectric generators need integration of large number of individual thermo-junctions. Printing technologies enhance effective production with individual junctions all connected in series. Lateral structure require an easy process to print nevertheless it suffers from the internal resistance of the thermoelectric materials. In case of vertical design, the total resistance is smaller but the efficiency is limited by thermal conductivity of used materials. A combined structure with lateral arrangement of short thermo-coupler legs placed in double-layer of thermal insulator and the heat flow perpendicular to the thermo-coupler matrix brings together advantages of both types.en
dc.subject.translatedthermoelectirc generatorsen
dc.subject.translatedtermo-junctionsen
dc.subject.translatedlateral structureen
dc.subject.translatedvertical designen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Číslo 2 (2017) - IMAPS flash Conference 2017
Číslo 2 (2017) - IMAPS flash Conference 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Znbill.pdfPlný text537,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26602

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.