Název: Využití distribuční sítě pro akumulaci elektrické energie z FVE
Další názvy: Distribution network utilization to accumulation of the electricity from FVE
Autoři: Sedláčková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Škorpil Jan, Prof. Ing. CSc.
Oponent: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26885
Klíčová slova: fotovoltaické systémy;akumulace elektrické energie;lithium iontové baterie;elektromobilita;připojení fotovoltaické elektrárny;energetický zákon
Klíčová slova v dalším jazyce: photovoltaic systems;electric energy storage;lithium - iont batteries;electromobility;photovoltaic power plant connection;energy law
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na zhodnocení problematiky akumulace elektrické energie z fotovoltaických elektráren z hlediska technického, energetického a legislativního a uvedení příkladu této problematiky v jiných zemích EU. První kapitola pojednává o typech a způsobech provozu fotovoltaických systémů. Následující kapitola popisuje jednotlivé možnosti akumulace elektřiny z fotovoltaických systémů. Závěrečná část práce se věnuje zhodnocení problematiky akumulace elektřiny z fotovoltaických systémů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the evaluation of photovoltaic power plant accumulation in terms of technical, energy and legislative aspects and an example of this issue in other EU countries. The first chapter deals with types and methods of operation of photovoltaic systems. The following chapter describes individual possibilities of electricity storage from photovoltaic systems. The conclusion of the thesis gives an evaluation of the issue of the accumulation of electricity from photovoltaic systems.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyuziti distribucni site pro akumulaci elektricke energie z FVE.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070994_oponent.pdfPosudek oponenta práce348,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070994_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce293,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070994_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce162,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26885

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.