Title: Využití distribuční sítě pro akumulaci elektrické energie z FVE
Other Titles: Distribution network utilization to accumulation of the electricity from FVE
Authors: Sedláčková, Tereza
Advisor: Škorpil Jan, Prof. Ing. CSc.
Referee: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26885
Keywords: fotovoltaické systémy;akumulace elektrické energie;lithium iontové baterie;elektromobilita;připojení fotovoltaické elektrárny;energetický zákon
Keywords in different language: photovoltaic systems;electric energy storage;lithium - iont batteries;electromobility;photovoltaic power plant connection;energy law
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na zhodnocení problematiky akumulace elektrické energie z fotovoltaických elektráren z hlediska technického, energetického a legislativního a uvedení příkladu této problematiky v jiných zemích EU. První kapitola pojednává o typech a způsobech provozu fotovoltaických systémů. Následující kapitola popisuje jednotlivé možnosti akumulace elektřiny z fotovoltaických systémů. Závěrečná část práce se věnuje zhodnocení problematiky akumulace elektřiny z fotovoltaických systémů.
Abstract in different language: This thesis is focused on the evaluation of photovoltaic power plant accumulation in terms of technical, energy and legislative aspects and an example of this issue in other EU countries. The first chapter deals with types and methods of operation of photovoltaic systems. The following chapter describes individual possibilities of electricity storage from photovoltaic systems. The conclusion of the thesis gives an evaluation of the issue of the accumulation of electricity from photovoltaic systems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyuziti distribucni site pro akumulaci elektricke energie z FVE.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
070994_oponent.pdfPosudek oponenta práce348,27 kBAdobe PDFView/Open
070994_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce293,65 kBAdobe PDFView/Open
070994_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce162,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26885

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.