Title: Slunce na Zemi
Authors: Dostálová, Alena
Citation: DOSTÁLOVÁ, Alena. Slunce na Zemi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 38 s.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: pracovní sešit
workingPaper
URI: https://czv.zcu.cz/Kurz/badame-v-krouzku-ekologie-na-ss/
http://hdl.handle.net/11025/29392
Keywords: volnočasové aktivity;střední škola;Slunce;sluneční záření;počasí;Země
Keywords in different language: leisure activities;secondary school;Sun;sunshine;weather;Earth
Abstract: Cyklus Slunce na Zemi zahrnuje několik dílčích aktivit, jejichž prostřednictvím se studenti seznámí s osudem slunečního záření na Zemi, konkrétně s čistou radiací a jejími jednotlivými složkami a dozvědí se, jak vegetace a jiný rostlinný povrch ovlivňuje počasí a jak přispívá k chlazení ekosystémů a malému cyklu vody. Pochopí také fyzikální princip skleníkového efektu, který brání okamžitému vyzáření sluneční energie do vesmíru, a tím udržuje vhodné klima pro život na Zemi. V praxi si studenti ověří některé informace měřením a pomocí výpočtů si uvědomí, o jaké energie se v ekosystémech jedná. V neposlední řadě se v rámci aktivity studenti setkají s běžným populárně naučným textem v angličtině a rozšíří si slovní zásobu. Znalosti si studenti zopakují v poslední aktivitě, která je navíc přiměje přemýšlet o problematice v širším socio-ekonomickém kontextu.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Přírodní vědy / Natural science
Bádáme v kroužku ekologie na SŠ / We research in ecology circle at secondary school

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slunce na Zemi.pdfPlný text2,06 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29392

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.