Title: Mezipředmětové vztahy a badatelské metody v popularizaci vědy:chemie
Authors: Šafránková (Čábalová), Dagmar
Podroužek, Ladislav
Klečka, Milan
Citation: ŠAFRÁNKOVÁ (ČÁBALOVÁ), Dagmar; PODROUŽEK, Ladislav; KLEČKA, Milan. Mezipředmětové vztahy a badatelské metody v popularizaci vědy:chemie. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 48 s.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: pracovní sešit
workingPaper
URI: https://czv.zcu.cz/Kurz/mezipredmetove-vztahy-a-badatelske-metody-v-popularizaci-vedy-chemie/
http://hdl.handle.net/11025/29403
Keywords: volnočasové aktivity;popularizace vědy;mezioborové vztahy;badatelské metody;chemie
Keywords in different language: leisure activities;popularization of sciencee;interdisciplinary relations;research methods;chemistry
Abstract: Modul přináší náměty k uplatnění mezipředmětových vztahů a badatelských metod z pohledu obecné pedagogiky a oborové didaktiky. Modul byl vytvořen ve spolupráci oborového didaktika a pracovníků katedry pedagogiky.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Přírodní vědy / Natural science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mezipredmetove vztahy.pdfPlný text1,73 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29403

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.