Title: KYNCL, Vojtěch (2014): Stroje na smrt. Plynové vozy a nacistická technologie konečného řešení. Praha: Nakladatelství Epocha a Nakladatelství Historického ústavu AV ČR.
Authors: Chocholatý, Michal
Citation: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2017, č. 3, s. 124-129.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: jiný
other
URI: http://hdl.handle.net/11025/29784
http://actaff.zcu.cz/export/sites/ffacta/files/archiv/2017/Acta-FF-c-3/po-kapitolach/7.-Recenze.pdf
ISSN: 1811-0364 (print)
2336-6346 (online)
Keywords: recenze
Keywords in different language: review
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 3 (2017)
Číslo 3 (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chocholaty_recenze.pdf122,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29784

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.