Title: Marginálie k dějinám západních Čech z let 1545–1568 v registrech korespondence olomouckých biskupů
Authors: Saheb, Jan
Citation: Bohemiae occidentalis historica: odborný časopis pro české dějiny s důrazem na západní Čechy a s přesahy do příhraničních regionů, zvláště do Bavorska. 2016, roč. 2, č. 1.
Issue Date: 2016
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://fpe.zcu.cz/khi/periodika.html
http://hdl.handle.net/11025/34399
ISSN: 2336-7547
Keywords: olomoucké biskupství;dějiny raného novověku;Plzeň;registry;korespondence
Keywords in different language: Olomouc bishopric;early modern history;Pilsen;registers;correspondence
Abstract in different language: The article in the form of sheets Edition makes nine bishops of Olomouc in the years 1545–1568 related to western Bohemia, contained in the extant registers sent correspondence.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Číslo 1 (2016)
Číslo 1 (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Saheb.pdfPlný text284,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34399

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.