Title: Mlynářské cechovní řády z měst Chebu, Úterý a Kralovic
Authors: Němečková, Eva
Citation: Bohemiae occidentalis historica: odborný časopis pro české dějiny s důrazem na západní Čechy a s přesahy do příhraničních regionů, zvláště do Bavorska. 2016, roč. 2, č. 2.
Issue Date: 2016
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://fpe.zcu.cz/khi/periodika.html
http://hdl.handle.net/11025/34409
ISSN: 2336-7547
Keywords: cech;mlynáři;tovaryš;artikule;Cheb;Úterý;Kralovice
Keywords in different language: guild;millers;journeyman;articles;Cheb;Úterý;Kralovice
Abstract in different language: This article compares normative sources of three Westbohemian miller‘s guilds - from Cheb, Úterý and Kralovice. At first it introduces evolution of guilds in 14th and 15th century, than economic development of all three settlements and craft itself, follows descriptions and comparison of articles main guild and journeyman‘s brotherhood from 16th to the beginning of 18th century.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Číslo 2 (2016)
Číslo 2 (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nemeckova.pdfPlný text391,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34409

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.