Title: Židovská osobní jména v epitafech na Tachovsku a Stříbrsku od 18. do 20. století
Authors: Chvátal, Václav Fred
Citation: Bohemiae occidentalis historica: odborný časopis pro české dějiny s důrazem na západní Čechy a s přesahy do příhraničních regionů, zvláště do Bavorska. 2016, roč. 2, č. 2.
Issue Date: 2016
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://fpe.zcu.cz/khi/periodika.html
http://hdl.handle.net/11025/34416
ISSN: 2336-7547
Keywords: židovský hřbitov;hebrejská jména;epigrafie;emancipace;pojmenování;aškenázský okruh
Keywords in different language: Jewish cemetery;Hebrew name;epigraphy;emancipation;given names;Ashkenazi area
Abstract in different language: This paper depicts the frequency of the Jewish given names in the Tachov and Stříbro Land in Western Bohemia, from 18th to 20th centuries. The research is based on original documentation of the Jewish cemeteries, gravestones and epitaphs, started in 2002. This research is a part of large comparison research of Jewish cultural and folclore traditions in Ashkenazi area.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Číslo 2 (2016)
Číslo 2 (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chvátal.pdfPlný text884,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34416

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.