Title: Založení a vznik společenství vlastníků jednotek po rekodifikaci soukromého práva: mnoho problémů a málo uspokojivých odpovědí
Authors: Dvořák, Tomáš
Citation: Právnické listy. 2017, č. 2, s. 10-18.
Issue Date: 2017
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: https://fpr.zcu.cz/research/pravnicke-listy/
http://hdl.handle.net/11025/34554
ISSN: 2533-736X
Keywords: založení a vznik;společenství vlastníků jednotek;zákon č. 89/2012 Sb.;občanský zákoník;bytové spoluvlastnictví
Keywords in different language: establishment and formation;owners associations;act no. 89/2012 Coll.;civil code;housing co-ownership
Abstract: Tento příspěvek se zabývá problematikou založení a vzniku společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pozornost je věnována zejména sporným otázkám nové právní úpravy se zvláštním zřetelem k dosavadním publikovaným názorům.
Abstract in different language: This paper deals with the issue of the establishment and formation of a unit owners‘ association under Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code. The Attention is paid, in particular, to the issues raised by the new legislation, with particular reference to the previously published opinions.
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Číslo 2 (2017)
Články / Articles (KOP)
Číslo 2 (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravnicke_listy_02_17-02-Zalozeni-a-vznik-spolecenstvi-vlastniku-jednotek.pdfPlný text150,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34554

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.