2019

Kolekce


Recent Submissions

Svobodová, Silvie
Environmentální gramotnost žáků úrovně ISCED 2 v Horním Rakousku – výzkumná sonda

Houser, František , Klímová, Helena , Skřehot, Petr Adolf
Zpracování tématu organokovové sloučeniny v českých učebnicích

Dvořáková, Radka Marta , Schierová, Zuzana
Co už o vzniku a vývoji člověka raději neučit

Bajtoš, Ján , Honzíková, Jarmila
Školské podvádzanie z pohľadu učiteľov – pilotné výskumné šetrenie

Vágnerová, Petra , Benediktová, Lenka , Kout, Jiří
Kritická místa ve výuce přírodopisu: jejich identifikace a příčiny

This contribution solves point of critical issues of the biology curriculum and follows Vágnerová et al. (2018), who dealt with the terminology and methodology of research of critical issues in biology for the 6th grade of lower-secondary school. There were defined basic concepts (...