Title: Maximum N content in a-CNx by ab-initio simulations
Other Titles: Maximální obsah N v a-CNx určený pomocí ab-initio simulací
Authors: Houška, Jiří
Citation: HOUŠKA, J. Maximum N content in a-CNx by ab-initio simulations. Acta materialia, 2019, roč. 174, č. 1 AUG 2019, s. 189-194. ISSN 1359-6454.
Issue Date: 2019
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85066168604
http://hdl.handle.net/11025/34929
ISSN: 1359-6454
Keywords: CNx;Nitridy;Amorfní materiály;Tenké vrstvy;Molekulární dynamika
Keywords in different language: CNx;Nitrides;Amorphous materials;Thin films;Molecular dynamics
Abstract: Struktury amorfních materiálů CNx byly předpovězeny pomocí extenzivních simulací využívajících ab-initio molekulární dynamiku (více než 800 trajektorií) v širokém rozsahu složení a hustot. Hlavní pozornost byla věnována vytváření molekul N2 s cílem předpovědět a vysvětlit maximální obsah N ve stabilních sítích CNx. Výsledky ukazují, že maximální obsah N je ≈ 42 at. %. Z kinetického hlediska vedou vyšší obsahy N na prudce rostoucí rychlost formování molekul N2 během formování materiálu. Z termodynamického hlediska mohou být vyšší obsahy N v amorfní síti dočasně stabilizovány molekulami N2 sedícími v okolních pórech, ale následná difúze N2 do atmosféry je destabilizuje. Výsledky jsou důležité pro design CNx (a jiných nitridů) pro různé technologické aplikace a cest pro jejich přípravu.
Abstract in different language: Structures of amorphous CNx materials are predicted by extensive ab-initio molecular-dynamics simulations (more than 800 trajectories) in a wide range of compositions and densities. The main attention is paid to the formation of N2 molecules, with the aim to predict and explain the maximum N content in stable CNx networks. The results show that the maximum N content is of ≈ 42 at. %. From the kinetics point of view, higher N contents lead to steeply increasing rate of N2 formation during materials formation. From the thermodynamics point of view, higher N contents in a network may be temporarily stabilized by N2 molecules sitting in voids around the network, but a subsequent N2 diffusion into the atmosphere makes them unstable. The results are important for the design of CNx (and other nitride) materials and pathways for their preparation for various technological applications.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (KFY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
OBD19_Houska_clanek.pdf1,47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34929

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD