Title: Vývoj pohledu britské zahraniční politiky na Bagdádský pakt (Organizaci centrální smlouvy, CENTO) v letech 1955–1962
Other Titles: Transformation of British Foreign Policy Attitudes towards the Baghdad Pact (Central Treaty Organisation, CENTO), 1955–1962
Authors: Nevrkla, Lukáš
Citation: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2019, č. 1, s. 43-59.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: https://actaff.zcu.cz/export/sites/ffacta/files/archiv/2019/Acta-FF-c-1/Acta-2019-1-03-Nevrkla.pdf
http://hdl.handle.net/11025/35158
ISSN: 2336-6346 (online)
1805-0364 (print)
Keywords: Bagdádský pakt;Organizace centrální smlouvy;CENTO;Velká Británie;Britská obranná politika;Střední východ;studená válka;Turecko;Írán;Pákistán
Keywords in different language: Baghdad Pact;Central Treaty Organisation;CENTO;Grea t Britain;British defence policy;Middle East;Cold War;Turkey;Iran;Pakistan
Abstract in different language: for thematic analysis of media content. The data were drawn from the Anopress IT database. Out of 1,277 texts containing the term “poverty business” and similar relevant terms, 66 texts were selected for the analysis. The analysis found that the poverty business is mainly presented as a matter of housing; however, other meanings
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 1 (2019)
Číslo 1 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nevrkla.pdfPlný text213,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35158

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.