Title: Kamila Vránková (2019): Metamorphoses of the Sublime: From Ballads and Gothic Novels to Anglo-American Children’s Literature. České Budějovice: Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích. 167 s. ISBN 978-80-7394-753-8.
Authors: Franková, Milada
Citation: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2019, č. 1, s. 94-96.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni.
Document type: jiný
other
URI: https://actaff.zcu.cz/export/sites/ffacta/files/archiv/2019/Acta-FF-c-1/Acta-2019-1-08-recenze_2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/35163
ISSN: 2336-6346 (online)
1805-0364 (print)
Keywords: recenze
Keywords in different language: review
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 1 (2019)
Číslo 1 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Franková.pdfPlný text83,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35163

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.