Title: Roman Míčka (2018): Global Governance: Historické, politické a teologické perspektivy světového řádu. Brno: Barrister & Principal. 444 s. ISBN 978-80-7364-078-1.
Authors: Sekerák, Marián
Citation: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2019, č. 1, s. 100-103.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: jiný
other
URI: https://actaff.zcu.cz/export/sites/ffacta/files/archiv/2019/Acta-FF-c-1/Acta-2019-1-10-recenze_4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/35165
ISSN: 2336-6346 (online)
1805-0364 (print)
Keywords: recenze
Keywords in different language: review
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 1 (2019)
Číslo 1 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sekerak.pdfPlný text100,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35165

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.