Title: Nadia Urbatini (2018): Znetvořená demokracie: Mínění, pravda a lid. Praha: Karolinum. 338 s. ISBN 978-80-246-361-0.
Authors: Sekerák, Marián
Citation: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2019, č. 2, s. 94-96.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: jiný
other
URI: http://actaff.zcu.cz/export/sites/ffacta/files/archiv/2019/Acta-FF-c-2/8_Acta-2019-11-2-recenze_Sekerak.pdf
http://hdl.handle.net/11025/36382
ISSN: 1805-0364 (print)
2336-6346 (online)
Keywords: recenze
Keywords in different language: review
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 2 (2019)
Číslo 2 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_Acta-2019-11-2-recenze_Sekerak.pdfPlný text81,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36382

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.