Title: Čas a jeho plynutí v pracovněprávních vztazích
Authors: Pavlátová, Jarmila
Hromada, Miroslav
Citation: Právnické listy. 2019, č. 2, s. 9-16.
Issue Date: 2019
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36388
https://fpr.zcu.cz/export/sites/fpr/research/pravnicke-listy/2019/Pravnicke_listy_19_02_2.pdf
ISSN: 2533-736X
Keywords: pracovněprávní vztahy;lhůta;promlčení;prekluze
Keywords in different language: employment relations;period;time limitation;preclusion
Abstract: Příspěvek pojednává o významu času v pracovním právu. Zaměřuje se zejména na ty otázky, v nichž se pracovní právo odchyluje od obecné úpravy v občanském zákoníku. V odchylné úpravě se projevuje požadavek na posílení právní jistoty v základních pracovněprávních vztazích, zejména v pracovním poměru. Proto je využíváno velmi krátkých prekluzivních lhůt, což se pak v navazujících otázkách střetává s úpravou v občanském zákoníku. Specifika existují i v úpravě promlčení jednotlivých pracovněprávních nároků, zejména počátek promlčecí lhůty je různý u jednotlivých pracovněprávních nároků.
Abstract in different language: The paper deals with the time in area of labor law. It focuses on questions where labor law has its special rules, deviating from civil code. There is a strong requirement for legal certainty in labor law relations. There for very short limitation periods are used. Specific situation is also in matters of time limitation. The beginning of the limitation period is different for many of labor law claims.
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KPP)
Číslo 2 (2019)
Číslo 2 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavlátová.pdfPlný text553,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36388

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.