Title: Diskuse o deglomeraci v Polsku
Authors: Dabrowski, Karol
Citation: Právnické listy. 2020, č. 1, s. 10-13.
Issue Date: 2020
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: https://fpr.zcu.cz/export/sites/fpr/research/pravnicke-listy/2020/PravnickeListy201b.pdf
http://hdl.handle.net/11025/37200
ISSN: 2533-736X
Keywords: deglomerace;veřejná správa v Polsku
Keywords in different language: deglomeration;public administration in Poland
Abstract: Demografické a klimatické změny mají již dopad na fungování veřejné správy. Nadměrný růst byrokracie a koncentrace úřadů v hlavním městě zmenšují administrativní význam dalších měst, zvláště provinčních. Lidé, kapi-tál a investice jsou umístěny v centru a polarizují strukturu státu, což je v rozporu s principem udržitelného rozvoje. Odpovědí na tento problém je deglomerace. Je to přestěhování některých centrálních úřadů z hlavního města do jiných měst, což v digitálním století není problém. Místo toho jsou problémy s hledáním kvalifikovaného personálu a přeruše-ním administrativních záležitostí. Deglomerace je v současné době v Polsku předmětem intenzivní diskuze. Podporuje ji vláda Mateusze Morawieckiho, aktivisté regionální samosprávy, konzervativně-liberální think-thank Klub Jagiel-loriski, levicově-liberální a levicoví novináři. Oponenty jsou neoliberálové z Civil Development Forum. Příznivci věří, že deglomerací zastaví degradaci středních a malých měst a zlepší kvalitu státu. Oponenti jsou názoru, že to způsobí zbytečný chaos a finanční náklady. Tvrdí, že vláda by měla likvidovat úřady, nikoliv je stěhovat na jiná místa.
Abstract in different language: The demographic and climate changesinfluence the public administration. Excessive expansion of the bureaucracy and concentration of offices and bureaus in the capital cityleads to the weakening of other cities, especially in the province. People, capital and investments are located in the centre and polarize the state. It is at variance with the principle of sustainable development. The answer is the concept of deglomeration. It provides for the removal of some central offices from the capital city to the another cities. In the era of digitization it is no problem, to move the state office in the another place. The problem is the lack of qualified personnel and the interruption in the realization of the administrative cases. The deglomeration is currently the subject of intense discussion in Poland. Its supporters are the politicians from the Cabinet of Mateusz Morawiecki, local government activists, conservative-liberal journalists in the think-thank Jagiellonian Club (Klub Jagielloriski), liberal-left-wing and left-wing activists. The opponents are neoliberals from the Leszek Balcerowicz Civil Development Forum (Forum Obywatelskiego Rozwoju). The proponents believe that deglomeration will stop the degradation of medium-sized cities, improves the quality of the state. The opponents are in the opinion that it creates unnecessary chaos. They say that the government just need to reduce the bureaucracy and eliminate unnecessary
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Číslo 1 (2020)
Číslo 1 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PravnickeListy201b.pdfPlný text3,18 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37200

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.