Title: Termogravimetrie kapalných izolantů
Authors: Polanský, Radek
Trnka, Pavel
Citation: Electroscope. 2007, č. 1.
Issue Date: 2007
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2007/cislo1/r0c1c12.pdf
http://hdl.handle.net/11025/388
ISSN: 1817-4564
Keywords: termografie;elektroizolační kapaliny;minerální olej;syntetický olej
Keywords in different language: electrical insulating liquids;mineral oil;synthetic oil;thermography
Abstract: Článek se zabývá použitím termogravimetrie v oblasti diagnostiky elektroizolačních kapalin. Možnosti této metody jsou prezentovány na projektu, jehož cílem je zkoumání eventuální náhrady klasických minerálních olejů vhodným olejem syntetickým. Prezentované výsledky velmi dobře poukazují na rozdíly mezi jednotlivými oleji z hlediska jejich odolnosti vůči teplotnímu nárůstu. Termogravimetrií také nebyly v souladu se skutečností zaznamenány žádné výrazné změny sledovaných vlastností, které by poukazovaly na degradaci testovaných systémů vlivem aplikovaného zrychleného tepelného stárnutí. Z výsledků výzkumu je zřejmé, že termogravimetrie se zdá být velmi vhodným doplňkem k běžným fenomenologickým metodám.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2007)
Články / Articles (KET)
Číslo 1 (2007)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r0c1c12.pdf761,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/388

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.