Title: Tepelné stárnutí izolačního systému olej-papír
Authors: Trnka, Pavel
Polanský, Radek
Citation: Electroscope. 2007, č. 1.
Issue Date: 2007
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2007/cislo1/r0c1c13.pdf
http://hdl.handle.net/11025/389
ISSN: 1818-4564
Keywords: izolační systémy;tepelné stárnutí;syntetické izolační tekutiny
Keywords in different language: insulation systems;thermal aging;synthetic insulating liquids
Abstract: Globální ekologické a ekonomické tlaky na průmysl reflektuje i výzkum v oblasti izolačních tekutin. Společnosti, které používají velké množství izolačních tekutin (např. energetika) zvažují možnosti náhrady elektroizolačních tekutin na bázi ropných uhlovodíků jinými ekonomicky i ekologicky výhodnějšími. Z tohoto důvodu je třeba výzkumu v oblasti vhodných syntetických a přírodních izolačních tekutin věnovat pozornost. Nová izolační tekutina musí splňovat náročné požadavky průmyslu na elektroizolační vlastnosti, ale také mnoho jiných parametrů. Důraz je dále kladen na biologickou odbouratelnost, tepelnou odolnost a vodivost, nehořlavost, viskozitu atd. Použitá látka nesmí být toxická, ani produkty jejího rozkladu nesmí být toxické. Tento příspěvek se zabývá testováním životnosti tří syntetických izolačních tekutin, kdy jejich vlastnosti jsou vztahovány ke třem běžně používaným tekutinám minerálního původu.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2007)
Články / Articles (KET)
Číslo 1 (2007)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r0c1c13.pdf320,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/389

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.