Title: Právník a básník Cinus z Pistoie
Authors: Černý, Miroslav
Citation: Právnické listy. 2020, č. 2, s. 3-10.
Issue Date: 2020
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: https://fpr.zcu.cz/research/pravnicke-listy/
http://hdl.handle.net/11025/42307
ISSN: 2533-736X
Keywords: římské právo;středověk;glosátoři;komentátoři;Cinus z Pistoie
Keywords in different language: Roman law;medieval age;glossators;commentators;Cinus da Pistoia
Abstract: Clánek s titulem „Právník a básník Cinus z Pistoie aneb od glosátorům ke komentátorům" pojednává o příchodu období první středověké recepční školy římského práva, školy glosátorů, do následujícího období školy komentátorů. V kontextu historický'ch souvislostí jsou ukázány hlavni rozdíly mezi přístupem obou škol k právnímu textu justiniánskych sbírek. Na počátku školy komentátorů stojí Cinus z Pistoie, který byl nejenom právnikem a autorem ceněné LecturaCodicis,ale i uznávaným básníkem,náležícím do kulturního okruhu Dante Alighieriho. Článek přináší základní údaje o Cinově životě a ukázky z jeho právniho dila.
Abstract in different language: Article named „Jurist and Cino da Pistoia or from times of glossators to commentators" deals with the transition from times of first medieval reception school Of Roman law (legal school of glossators) to the following period of legal school ofcommentators. The article shows the main differences between the attitude of these legal schools as to legal articles of Codex of Justinian in the historical context. Legal school of commentators is biased toward Cino da Pistoia —the well known jurist and the author Of valued Lectura Codicis and also the tumous poet belonging to cultural group of Danthe Alighieri. "Ille article deals with the elementary information of Cino's life and the excerpts of his legal work.
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Číslo 2 (2020)
Články / Articles (KPD)
Číslo 2 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PravnickeListy202a.pdfPlný text11,72 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42307

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.