Title: Posouzení věci u rozhodčích soudů a smluvní úprava
Authors: Marek, Karel
Citation: Právnické listy. 2020, č. 2, s. 11-18.
Issue Date: 2020
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: https://fpr.zcu.cz/research/pravnicke-listy/
http://hdl.handle.net/11025/42308
ISSN: 2533-736X
Keywords: právo;trestní právo;smluvní právo;dokazování;rozhodčí soudy
Keywords in different language: law;civil law;criminal law;process evidence;arbitral tribunals
Abstract: Ustanovení znalce ke zpracování důkazů - posudků provádí orgán veřejné moci, a to podle zákona upravujícího otázky znalců, znaleckých kanceláří a ústavů. To platí pro trestní a civilní řízení soudní. V rozhodčím řízení mohou rozhodčí soudy provádět takové důkazy pouze tehdy, jsou-li jim dobrovolně poskytnuty. Posouzení je možno provádět na smluvním základu (například podle smluv o dílo, kontrolní činnosti). O tom pojednává tento článek.
Abstract in different language: The appointment of an expert to process evidence-reports is carried out by a public authority, in accordance with a law regulating the questions Of experts, expert offices and expert institutes. This applies to criminal and civil proceedings. In arbitration, the arbitral tribunal may take such evidence only if they are voluntarily provided to them, The assessment can be after concluding contracts (contracts for work, kontrol activities). This is what this article discusses.
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Číslo 2 (2020)
Číslo 2 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PravnickeListy202b.pdfPlný text9,04 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42308

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.