Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBenediktová, Lenka
dc.date.accessioned2021-01-22T10:12:27Z
dc.date.available2021-01-22T10:12:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationInovace a technologie ve vzdělávání: časopis o nových metodách a inovacích v technickém a přírodovědném vzdělávání. 2020, č. 2, s. 38-44.cs
dc.identifier.issn2571-2519
dc.identifier.urihttp://itev.olympiadatechniky.cz/journal-itev-2020_2.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/42515
dc.description.abstractPro efektivní zapojení digitálních technologií do výuky je nutné používat vhodný software. V tomto příspěvku bude představen široce využitelný nástroj Learning Apps. Jedná se o aplikaci ze skupiny tzv. Blank Apps, tedy aplikaci bez vlastního obsahu. Tento zdarma dostupný software umožňuje učitelům vytvářet fixační prvky do výuky napříč předměty i věkem žáků. Aplikace nabízí pedagogovi mnoho šablon, které může využít pro upevnění probíraného učiva, jako příklad uveďme osmisměrky, křížovky, slepé mapy, spojovačky, doplňovačky apod. Vytvořené materiály uloží učitel na svém účtu a může je opakovaně editovat a distribuovat žákům. Distribuce úkolů žákům probíhá pomocí odkazu nebo vygenerováním QR kódu. Žák může úkoly plnit z libovolného zařízení s internetovým připojením. Hotové materiály tedy může učitel použít nejen při běžné hodině, ale také při distanční výuce. V době distanční výuky lze velmi pozitivně hodnotit fakt, že veškerá práce s úkoly probíhá elektronicky, není tedy nutné požadovat po žákovi tisk.cs
dc.format7 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogickács
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectM-learningcs
dc.subjectmoderní technologie ve vzdělávánícs
dc.subjectblank appscs
dc.subjectvzdělávací aplikacecs
dc.subjecttabletycs
dc.subjectdistanční výukacs
dc.titleAplikace Learning apps a její využití napříč učivem základní školycs
dc.title.alternativeLearning apps and how to use it across the school curriculumen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedEfficient integration of digital technologies into the teaching/learning process requires the use of appropriate software. This presentation will introduce the widely used Learning Apps tool. This application belongs in the group of so-called 'Blank Apps'. This free software allows teachers to create memorizing aids for any subject and any age of the students. The application offers numerous templates that the teacher can use to consolidate the learned knowledge. The created materials are then saved by the teacher in their account and can be repeatedly edited and distributed to students. The tasks can be distributed to the students by means of a link or a QR code. Thus, the teacher can use the created materials not only in a regular lesson, but also during distance learning. During distance learning, we can greatly appreciate the fact that all the tasks are performed electronically, so the student does not have to print anything.en
dc.subject.translatedM-learningen
dc.subject.translatedmodern technology in educationen
dc.subject.translatedblank appsen
dc.subject.translatedapps in educationen
dc.subject.translatedtabletsen
dc.subject.translateddistance learningen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Články / Articles (KVD)
Číslo 2 (2020)
Číslo 2 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Benediktová.pdfPlný text580,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42515

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.