Title: Paramisar – za historií českých a slovenských Romů
Other Titles: Paramisar – Through the History of Czech and Slovak Roma
Authors: Kohoutová, Klára
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2020, roč. 10, č. 2, s. 74-89.
Issue Date: 2020
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2021/02/Memo_2020_2-final.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42701
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: Romská místa paměti;orální historie;Paramisar;Romové;romská historie
Keywords in different language: Roma sites of memory;oral history;Paramisar;Roma people;Roma history
Abstract: V současnosti ve veřejném prostoru obrovskou rychlostí přibývají místa paměti. Znamená to, že se dnes zabýváme intenzivněji minulostí? Jsme vůbec připraveni s takovým rozsáhlým množstvím informací pracovat? Významné historické události se připomínají různými formami, a právě o nich je projekt Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV, Etnicky kódovaná místa paměti ve veřejném prostoru, financovaný Fondem na podporu kultury národnostních menšin (Kultminor), který se skončil před pár měsíci. Projekt se zaměřuje na podoby a vizualizace romských míst paměti a jejich připomínání ve veřejném prostoru. Cílem projektu je zviditelnit romská místa paměti, stejně jako i zaznamenat unikátní příběhy narátorů.
Abstract in different language: Currently, the number of sites of memory in public space is increasing rapidly. Does this mean that we are dealing more intensively with the past today? Are we even ready to work with such a vast amount of information? Significant historical events are commemorated in various forms, and that is what the project Sites of Memory with Ethnic Motive in Public Space is about. The project is financed by the Fund for the Support of Culture of National Minorities (Kultminor), which ended a few months ago. The project focuses on the forms and visualizations of Roma sites of memory and their remembrance in public space. The aim of the project is to make Roma sites of memory visible, as well as to record unique stories of narrators.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Roč. 10, č. 2 (2020)
Roč. 10, č. 2 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kohoutová.pdfPlný text558,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42701

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.