Title: Paul Uhlenhuth, zakladatel moderní kriminalistické biologie
Other Titles: Paul Uhlenhuth, the founder of modern criminalistic biology
Authors: Straus, Jiří
Vavera, František
Citation: STRAUS, J. VAVERA, F. Paul Uhlenhuth, zakladatel moderní kriminalistické biologie. Kriminalistika, 2020, roč. 53, č. 2, s. 133-139. ISSN 1210-9150.
Issue Date: 2020
Publisher: Ministerstvo vnitra ČR
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/43021
ISSN: 1210-9150
Keywords: kriminalistika;Uhlenhuth, Paul;biologie, kriminalistická;krev;Uhlenhuthova metoda
Keywords in different language: criminalistic;Uhlenhuth, Paul;biology, criminalistic;blood;Uhlenhuth´s method
Abstract: Paul Uhlenhuth, celým jménem Paul Theodor Uhlenhuth, byl německý bakteriolog a imunolog. Do dějin kriminalistiky se zapsal objevem tzv. Uhlenhuthovy metody (1901) - imunoprecipitační reakce pro rozlišení lidské a zvířecí krve (resp. proteinů) užívané v soudním lékařství.
Abstract in different language: The article discusses a significant figure in criminalistic biology, Paul Uhlenhuth, who was the first to discover a method for distinguishing between human and animal blood.
Rights: Plný text není přístupný.
© Ministerstvo vnitra ČR
Appears in Collections:Články / Articles (KTR)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
kriminalistika.pdf6,44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43021

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD