Title: Analýza signálu pulzů částečných výbojů
Authors: Pihera, Josef
Martínek, Petr
Trnka, Pavel
Citation: Electroscope. 2008. č. 2.
Issue Date: 2008
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2008/cislo2_2008/r2c2c1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/454
ISSN: 1802-4564
Keywords: částečné výboje;elektrotechnická diagnostika;elektroizolační systém;elektrické stroje
Keywords in different language: partial discharges;electrical diagnostics;electrical insulation system;electrical machines
Abstract: Částečné výboje, jejich měření a následná analýza, jsou jedním z důležitých a výpovědischopných nástrojů elektrotechnologické diagnostiky při hodnocení vlastností elektroizolačních systémů elektrických strojů a přístrojů. Částečné výboje jsou většinou analyzovány ve vztahu k fázi napájecího napětí, jejich četnosti, amplitudě zdánlivého náboje, apod. Nicméně v článku je studována možnost analýzy parametrů signálu jednotlivých pulzů částečných výbojů několika modelových uspořádání. Sledovanými parametry jsou náběžná doba a amplituda pulzu. Hodnocení souboru naměřených dat je řešeno aplikací histogramu pro oba měřené parametry.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 (2008)
Články / Articles (KEE)
Články / Articles (KET)
Číslo 2 (2008)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r2c2c1.pdf412,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/454

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.