Title: K problematice činnosti spolku a jeho rozpuštění v ČSR
Authors: Matoušek, Roman
Citation: Právnické listy. 2021, č. 2, s. 14-16.
Issue Date: 2021
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: https://fpr.zcu.cz/research/pravnicke-listy/
http://hdl.handle.net/11025/46574
Keywords: spolek;právo spolčovací;právo koaliční
Keywords in different language: association;the right to associate;coalition right
Abstract: Spolčovací právo garantuje sdružování fyzických, ale i právnických osob, vytvářet spolky, společnosti a další sdružení. Jedná se o právo politické, které právní úprava může vymezit v širším či užším smyslu a může stanovit či upravit podmínky vzniku spolku, jeho činnosti či jeho rozpuštění atd. Předmětem tohoto článku je právní úprava spolkového práva v období první Československé republiky, týkající se zejména činnosti spolku a problematiky rozpuštění spolku.
Abstract in different language: The right to associate guarantees the possibility of both natural and legal persons to create associations, companies and other corporations. It is a political right that can be further defined by law in wider or narrower sense, and law can also define or adjust the conditions for creating an association, of its activities, for its dissolution etc. The object of this paper is the legal regulation of the right to associate and association law during the first Czechoslovak republic, especially concerning the activities of an association and the issue of its dissolution
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
Číslo 2 (2021)
Číslo 2 (2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PravnickeListy21_2_05_spolky.pdfPlný text5,52 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46574

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.