Title: Zdeňka KOKOŠKOVÁ – Jaroslav PAŽOUT – Monika SEDLÁKOVÁ, Úřady oberlandrátů v systému okupační správy Pro- tektorátu Čechy a Morava a jejich představitelé, Praha, Scriptorium, 2019, 280 s.
Authors: Řeháček, Karel
Citation: Bohemiae occidentalis historica: odborný časopis pro české dějiny s důrazem na západní Čechy a s přesahy do příhraničních regionů, zvláště do Bavorska. 2020, roč. 6, č. 1, s. 126-129.
Issue Date: 2020
Publisher: viaCentrum
Document type: jiný
other
URI: https://old.fpe.zcu.cz/export/sites/fpe/khi/Dokumenty/BOH/BOH_1_2020.pdf
http://hdl.handle.net/11025/46937
ISSN: 2336-7547
Keywords: recenze
Keywords in different language: review
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Číslo 1 (2020)
Číslo 1 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BOH_1_2020-126-129.pdfPlný text412,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46937

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.