Title: Heating-island test bench for thermal energy harvesting characterization
Authors: Bouřa, A.
Citation: Electroscope. 2021, č. 1.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/47217
ISSN: 1802-4564
Keywords: zkušební stolice;tepelný elektrický generátor;měření
Keywords in different language: test bench;thermal electric generator;measurement
Abstract: Článek představuje testovací lavici pro charakterizaci termoelektrických generátorů (TEG). Jde v podstatě o topný ostrůvek, který je napájen konstantním výkonem a termoelektrické generátory slouží ke sběru energie zpět do užitečné zátěže. Tento test simuluje praktickou aplikaci TEGů ke sběru odpadní energie ze zařízení a její použití pro napájení např. IoT nodů. Studená strana termoelektrického generátoru je udržována na pokojové teplotě pomocí chladičů, které mohou být voleny podle zamýšlené aplikace.
Abstract in different language: The paper presents characterization test bench for thermal electric generators (TEG). It is basically a heating island, that is supplied by a constant power and the thermoelectric generators are used to harvest the energy back to the useful load. This test simulates practical application of the TEGs to harvest a waste energy of some device and using it for powering e.g. sensor node. The cold side is considered to be at the room temperature and different heatsinks can be used for testing.
Rights: © Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2021)
Číslo 1 (2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r15c1c1.pdfPlný text333,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47217

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.