Title: Energy Harvesting Technologies: roadway transportation and atmospheric water gathering in Smart City
Authors: Duz, A.
Šteffan, P.
Citation: Electroscope. 2021, č. 1.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/47218
ISSN: 1802-4564
Keywords: chytré město;energitická stabilita;prototyp;dopravní prostředky
Keywords in different language: smart city;energy sustainability;prototyp;means of transport
Abstract: Jednou z hlavních části konceptu "Chytré Město" je energetická stabilita. S rostoucím počtem lidí ve městech se zvyšuje spotřeba elektrické energii. Pro řešení dáného problému se vyvijí zařízení, které sbírají energií a transformují ji. Uvedená zařízení transformují energii okolního prostředí v elektřinu. Dopravní prostředky a atmosfera jsou obnovitelné zdroje energie s velkým potenciálem. Cílem tohoto článku je prezentovat prototypy s jejich výstupními charakteristikámi
Abstract in different language: One of the main parts of the "Smart City" concept is energy sustainability. The increasing number of people in cities increases the consumption of electrical energy. To solve this problem, energy harvesting and conversion devices (EHCDs) are developed. These devices convert environmental energy to electricity. Roadway transportation and the atmosphere are renewable sources with a large potential. The aim of the article is to present prototypes with their output characteristics
Rights: © Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2021)
Číslo 1 (2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r15c1c2.pdfPlný text309,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47218

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.