Title: Mechanické skúšky spájkovaných spojov
Authors: Pietriková, A.
Ďurišin, J.
Citation: Electroscope. 2008, č. 4.
Issue Date: 2008
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2008/cislo4_2008/r2c4c6.pdf
http://hdl.handle.net/11025/484
ISSN: 1802-4564
Keywords: pájené spoje;mechanické zkoušky
Keywords in different language: solder joints;mechanical tests
Abstract in different language: Kvalita a životnosť spájkovaných spojov je ovplyvnená nielen samotnou spájkovacou pastou, teda zmesou guľôčok spájky a tavidla, ale aj samotným teplotným profilom spájkovania, povrchovou úpravou spájkovaného povrchu a v neposlednom rade starnutím. Na základe normalizovanej mechanickej skúšky je možné určiť vývoj a správanie sa mikroštruktúry spoja vplyvom týchto faktorov.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 4 (2008)
Číslo 4 (2008)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r2c4c6.pdf286,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/484

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.