Title: Zpracování naměřených diagnostických veličin neuronovými sítěmi a jejich využití v diagnostice elektrických strojů
Authors: Latina, Petr
Citation: Electroscope. 2008, č. 4.
Issue Date: 2008
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2008/cislo4_2008/r2c4c2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/486
ISSN: 1802-4564
Keywords: elektrotechnická diagnostika;elektrické stroje;izolační systémy;neuronové sítě
Keywords in different language: electrical diagnostics;electrical machines;insulation systems;neural networks
Abstract: V současné době můžeme aplikovat metody umělé inteligence jako efektivní nástroj v technické diagnostice. Tento článek popisuje výzkum zabývající se využitím jedné z metod umělé inteligence pro zpracování naměřených dat, která jsou získána nedestruktivním měřením elektrických veličin izolačního systému strojů pracujících v průmyslu, v tomto případě vyrábějících elektrickou energii. Neuronové sítě jsou zvolenou metodou, pomocí které se tato data zpracovávají a na jejich základě se popisuje funkční stav sledovaných strojů. Výhoda použití neuronových sítí v diagnostice je nejen v posouzení aktuálního stavu stroje, ale především v možnosti předpovídat stav stroje do budoucnosti.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 4 (2008)
Číslo 4 (2008)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r2c4c2.pdf307,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/486

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.