Title: Určení koncentrace plynů a par z rezonančních charakteristik interdigitálního systému
Authors: Blecha, Tomáš
Citation: Electroscope. 2008, č. 4.
Issue Date: 2008
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2008/cislo4_2008/r2c4c8.pdf
http://hdl.handle.net/11025/487
ISSN: 1802-4564
Keywords: senzory;detekce plynů;interdigitální systémy;rezonanční charakteristiky;detekce par
Keywords in different language: sensors;gas detection;interdigital systems;resonance characteristics;vapour detection
Abstract: Základem většiny senzorů pro detekci plynů a par je interdigitální struktura, na které je vytvořena tenká senzitivní polymerní vrstva. Interdigitální struktura s takto vytvořenou senzitivní vrstvou vykazuje vlastnosti kondenzátoru, kde vlivem působení plynu nebo páry dochází ke změně kapacity a ztrátového činitele. Pro vyhodnocení koncentrace působícího plynu se nabízí zapojení interdigitální struktury v rezonančním obvodu. Článek popisuje možnosti vyhodnocení úrovně koncentrace vlhkosti pomocí rezonančních křivek. Na závěr jsou zde také prezentovány výsledky experimentu.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 4 (2008)
Články / Articles (KET)
Číslo 4 (2008)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r2c4c8.pdf313,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/487

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.