Title: Omezení exekuce na pozadí některých právních předpisů z 2. poloviny 19. století před přijetím exekučního řádu roku 1896
Authors: Chaloupka, Roman
Citation: Právnické listy. 2022, č. 1, s. 15-18.
Issue Date: 2022
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: https://fpr.zcu.cz/research/pravnicke-listy/
http://hdl.handle.net/11025/49252
ISSN: 2533-736X
Keywords: exekuce;omezení exekuce;ochrana dlužníka;právo;zákon;nařízení
Keywords in different language: execution;distraint;limitation of execution;debtor protection;law;statute;regulation
Abstract: Příspěvek se zabývá vybranými předpisy z oblasti práva exekučního, které byly vydány v druhé polovině 19. století před přijetím exekučního řádu roku 1896. Jednalo se o předpisy, které umožňovaly vyloučení některých věcí z výkonu rozhodnutí či omezení exekuce a ochranu dlužníka před nepřiměřeným zásahem do jeho práv.
Abstract in different language: The paper deals with select legislation in the area of distraint and execution, published in the second half of the XIXth century before the Code of Execution was passed in 1896. These pieces of legislation allowed for excluding some categories of chattels and other things from execution of a judgement, or for limiting the execution and protecting the debtor from disproportional impact on his or her rights.
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Číslo 1 (2022)
Články / Articles (KOP)
Číslo 1 (2022)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PravnickeListy_1_2022_02.pdfPlný text223,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49252

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.