Title: Homoparentalita v české společnosti
Other Titles: Homoparentality in Czech Society
Authors: Benešová, Kateřina
Advisor: Toušek Ladislav, Mgr. Ph.D.
Referee: Pankowská Anna, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49313
Keywords: homosexualita;homoparentalita;heteronormativita;rodina;mateřství
Keywords in different language: homosexuality;homoparentality;heteronormativity;family;motherhood
Abstract: Tato práce se zaměřuje na problematiku homoparentálního rodičovství v heteronormativní společnosti. Jejím cílem je zjistit, jakým způsobem je pod vlivem heterosexuálních norem utvářen habitus lesbických párů s dětmi.
Abstract in different language: This thesis focuses mainly on the problematics of homoparentality in heteronormative society. It's purpose is to find out, how the habitus of lesbian couples with children is formed under the influence of heterosexual norms around them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Benesova.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Benesova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce950,27 kBAdobe PDFView/Open
Benesova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Benesova_Mgr.pdfPrůběh obhajoby práce244,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49313

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.