Title: Pracovní úrazy a zdravotní péče u pomocných technických praporů (PTP)
Other Titles: Work Injuries and Medical Care in the Auxiliary Technical Battalions (PTP)
Authors: Švec, Radek
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2022, roč. 12, č. 1, s. 39-54.
Issue Date: 2022
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2022/09/Memo_2022_1_www.pdf
http://hdl.handle.net/11025/49691
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: pomocné technické prapory;politická perzekuce;pracovní úrazy;zdravotní péče;nezákonnosti 50. let;vzpomínky pamětníků
Keywords in different language: Auxiliary Technical Battalions;politically unreliable persons;work injuries;medical care;political persecution;memories of contemporary witnesses
Abstract: Ve svém příspěvku se věnuji tématu pracovních úrazů a zdravotní péče u pomocných technických praporů, které jsou podobně jako u ostatních internačních zařízení komunistického režimu (jako byly věznice a vězeňské tábory, civilní tábory nucených prací či internační kláštery) tématem méně známým a troufnu si tvrdit do značné míry i opomíjeným. Rozšířený pohled na tuto tématiku se čtenářům pokouším poskytnout také za pomoci výpovědí dobových pamětníků, které nám mohou pomoci udělat si o tehdejší situaci ucelenější obraz.
Abstract in different language: In my contribution, I discuss the topic of work injuries and medical care in the Auxiliary Technical Battalions, which, like other internment facilities of the communist regime (such as prisons and prison camps, civilian forced labor camps, or internment monasteries), is a lesser known and, I dare say, widely neglected topic. I also try to provide readers with a comprehensive view of this topic with the help of testimonies of contemporary witnesses, which can help us to get a complete picture of the situation at the time.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Články / Articles (KHV)
Roč.12, č. 1 (2022)
Roč.12, č. 1 (2022)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Memo_2022_1_www-40-55.pdfPlný text631,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49691

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.