Title: Radiodiagnostické zobrazovací metody při podezření na renální koliku
Authors: Černá, Soňa
Advisor: Vondráková Alena, MUDr. Ph.D.
Referee: Heidenreich Filip, MUDr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50292
Keywords: ledviny;tvorba moči;močové cesty;renální kolika;ultrasonografie;nativní nefrogram;počítačová tomografie;intravenózní vylučovací urografie
Keywords in different language: kidneys;urine formation;urinary tract;renal colic;ultrasonography;x-ray of the urinary tract;ct scan;intravenous excretory urography
Abstract: Tato bakalářská práce na téma Radiodiagnostické zobrazovací metody při podezření na renální koliku obsahuje 2 části, teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje anatomii a fyziologii ledvin a močových cest, tvorbu moči, renální koliku, její léčbu a v poslední části používané radiodiagnostické zobrazovací metody. Praktická část obsahu-je podrobné zpracování 6 kazuistik a je doplněná o statistické zpracování dat.
Abstract in different language: This bachelor's thesis on Radiodiagnostic imaging methods with suspected renal colic contains 2 parts, theoretical and practical. The theoretical part describes the anatomy and the physiology of kidneys and urinary tract, urine formation, renal colic and its therapy and at the last part used radiodiagnostic imaging methods. The practical part contains a detailed elaboration of 6 case reports and is supplemented with statistical data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cerna_Sona_RAS_BP.pdfPlný text práce3,67 MBAdobe PDFView/Open
Cerna_VP.pdfPosudek vedoucího práce345,39 kBAdobe PDFView/Open
Cetna_OP.pdfPosudek oponenta práce337,61 kBAdobe PDFView/Open
Cerna.pdfPrůběh obhajoby práce365,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50292

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.